С. Дунавец – землено укрепление в м. Куршумлиите


Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността “Куршумлиите”, на около 1.71 km североизточно по права линия от спирката на село Дунавец и на 1.6 km от укреплението в местността „Калето“. Изградено е на тясна, равна тераса над река Дунав. То е единственото укрепление край Дунав, на което К. Шкорпил не е снел план, поради значителното обезличаване на паметника още в началото на века. В днешно време неговите очертания са почти незабележими, но много ясни от въздуха. Северната половина от територията на обекта е унищожена от реката. Има яйцевидна форма разположена с острата част на запад и широка част на изток, с приблизителни размери около 315 m в посока изток- запад и 140 m в посока север- юг в най- широката част. На около 110 m от западния край във вътрешността се забелязва укрепителна линия в посока север- юг, която разделя твърдината на две части. Създадено е VIII-IX век върху антично, неукрепено селище.

Местоположение

Надморска височина: 20 m GPS координати: 44°04’26” С.Ш. и 26°46’00” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.