С. Дебрене – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост Градище се намира на едноименното възвишение, на 2.02 km североизточно по права линия от центъра на село Дебрене. Изградена е върху продълговато възвишение от западните склонове на Пирин планина, със стръмни и отвесни на отделни места страни. От югоизток се намира дълбокият пролом на река Гушевица, а от северозапад и запад дълбоко сухо дере. Крепостта е единствено достъпна от североизток по билото на хребета. По ръба на височината се очертава трасето на крепостен зид, следващ конфигурацията на терена. Той затваря пространство с неправилна форма във вид на пура с площ от 14.6 дка. Укреплението е силно обезличено, като крепостните стени се проследяват под формата на насипи, високи от 1 до 3 m. В местата където се виждат отделни каменни струпвания, се забелязва наличието на тухли с ширина 0.05 m. Това предполага, че градежа на куртината е бил в стил „опус микстум“- каменна стена с редуващи се тухлени пояси от по 5 реда тухли. Североизточната, най- достъпна стена е била видимо по- солидна, като на нея се наблюдават две по- големи струпвания на камъни. Тези струпвания вероятно са останките от кули или бастиони, между които е бил разположен и главният вход на укреплението. Пред тази стена точно през седловината отделяща възвишението от хребета е прокопан ров със запазена дълбочина от 1-2 m и широчина 3 m. Ровът продължава и пред част от югоизточната стена, но там неговата ширина и дълбочина намалява на по 1 m, а пред него е издигнат нисък вал. От останалите страни, допълнителни укрепвания не са били необходими. Там се е разчитало на изключително стръмните склонове, като от югозападната страна дори крепостният зид е бил толкова тънък, че едвам се различава на терена. Във вътрешността на обекта не се различават останки от сгради. По терена се намират няколко иманярски изкопа и груба, битова керамика в тях. До обекта води стар път, който е бил трасиран по самият ръб на хребета. В близост до твърдината този път е почти изцяло разрушен от активизирали се свлачища. В предвид степента на обезличаване на обекта и отдалечеността му от населени места, може със сигурност да се предположи, че укреплението не е обитавано и възстановявано през средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 618 m GPS координати: 41°35’32” С.Ш. и 23°19’24” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987

К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/chpd5hYVng6Snxtn8

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.