С. Горно Спанчево – крепост Терзиев Чукар


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Терзиев чукар се намира на 1.55 km северно по права линия от центъра на село Горно Спанчево. Заема площ от около 1 дка. По ръба се очертава трасето на крепостен зид, граден от ломени камъни с хоросан, смесен със счукана тухла, а на места- бял хоросан. Крепостната стена е широка 1.25 m. По- добре е запазена южната и част. На северната страна има струпване на камъни, вероятно останки от разрушена кула От североизточната страна личат останки от ров. Открити са глинени тръби от водопровод. В момента централната част на крепостта е във вид на поляна, а склоновете са залесени.

Местоположение

Надморска височина: 622 m GPS координати: 41°30’55” С.Ш. и 23°29’45” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987

Планове

s gorno spanchevo krepost terziev chukar 5f439ace132d9

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.