С. Дебелт – античен Деултум


Описание и история

Античния Деултум се намира на 1.47 km югоизточно по права линия от центъра на с. Дебелт. По времето на император Веспасиан (69-79 г.) върху северния бряг на долното течение на река Средецка е бил създаден градът Colonia Flavia Pacis Deultensium. В него са били заселени военни ветерани от VІІІ Августов легион, отличили се по време на потушаване на голямото въстание в Юдея и в хода на гражданската война за утвърждаване на властта на новия император. Това е единствената колония от този вид на територията на страната ни. За тридесетата годишнина от основаването си, по времето на император Траян, той е отсякъл юбилейна емисия от бронзови монети. Има основания да се предполага, че през 30-те – 50-те години на ІІ в. Деултум е пострадал сериозно, вероятно в резултат на вражеско нашествие. По време на император Марк Аврелий провинциалната му територия е била укрепена с бурги и президии. Две точки от нейните граници са маркирани от надписи: южните предградия на гр. Бургас и античната крепост над с. Голямо Буково. Големият разцвет на Деултум започва по време на династията на Северите в края на ІІ- началото на ІІІ в. Тогава той е обхващал повече от 250 дка площ, имал е добре изградена инфраструктура и улична мрежа, ориентирана по посоките на света. В централната му част са били издигнати храмове на Асклепий и Кибела, почитани са били Тракийският бог конник и Херакъл. През втората половина на ІІІ в. градът е бил разрушен от готите. Непосредствено след това обаче отново е бил застроен и укрепен. В новите градежи често са били използвани архитектурни елементи от по- стари сгради. По това време в централната му част е построена голяма баня. Разкритите досега участъци от нея дават основание да приемем, че тя е била една от най- големите в Европа подобни постройки на своето време. Сградата е имала съвършена система на водоснабдяване и канализация. Добре запазени са големи участъци от хипокауста (система за въздушно отопление на помещенията и водата), основи на басейни с облицовка от мраморни плочи, някои стени с височина над 2 m. Вероятно при посещението си в Деултум през ноември 296 г. в нея е бил император Диоклециан. В първите десетилетия на следващото столетие градът, вече наричан Девелт, се превръща във важен пункт за снабдяването и отбраната на новата столица на империята- Константинопол. Резултатите от археологическите проучвания показват, че тогава са предприети мащабни преустройства на уличната мрежа и защитната му система. През 70-те години на ІV в. при голямото нашествие на готите, съпроводено с робски въстания, непосредствено край града се е разиграло голямо сражение. След като разгромили една елитна част от столичната гвардия варварите са опустошили и опожарили Девелт. При възстановяването му новите крепостни стени обхващат доста по- малка площ и минават върху развалините на източната част от античната баня. Независимо от това той продължава да бъде първостепенен икономически център. През V век той вече е бил център на епископия.

Местоположение

Надморска височина: 21 m GPS координати: 42°23’13” С.Ш. и 27°17’03” И.Д.

Източници

http://deultum.com

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/REhwFK
http://pepopepo.snimka.bg/travel/rimski-grad-deultum-debelt.530251

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.