С. Дебели рът – крепост Калето


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 1.12 km северозападно по права линия от центъра на село Дебели рът. Крепостта се намира на десния бряг на Бебровска река, където същата прави голям завой между с. Разсоха и с. Дебели рът. При прекарването на пътя за дебели рът през 1933 г. са разкрити част от зидовете на крепостта, през която минава самия път. От нивото на реката крепостта отстои на около 32 m височина. Разположена е на скалист нос, ограничен от юг, запад и север от река Бебровска. Склоновете от тия страни са стръмни, а на места и отвесни. Най- достъпна е от изток. Формата и е близка до тая на триъгълник, като северната стена е права, южната- дъгообразна, а източната в северната си част прави три чупки. Дебелината на зидовете надвишава 2 m, като в момента са унищожени почти до земята. На места има запазени отделни участъци на малка височина. Направена е от дялани камъни, споени с бял хоросан. Червен хоросан има само в северната част на крепостта, където вероятно е имало кула. Във вътрешното пространство се срещат основите на сгради, на които камъните вероятно са били споени с глина или кал. Има голяма вероятност източния крепостен зид, да е преграждал възвишението от река до река в посока север- юг. Има голяма вероятност на източната и северната крепостни стени да е имало и кули, като такава твърдо е открита на северната крепостна стена. Във вътрешността са открити останки от строителна и битова керамика- тухли, керемиди и глинени съдове. Открита е и сгурия от металолеене, както и метални останки. Тук са намерени монети от Юстиниян I Велики (527-565). Обекта е почти изцяло унищожен от шосето, което минава през него от север, запад и юг, както и от иманярската инвазия.

Местоположение

Надморска височина: 264 m GPS координати: 43°00’37” С.Ш. и 25°58’52” И.Д.

Источници

Цончев, Д. Старините по северните склонове на Еленския и Сливенския Балкан, ГПНАМ. Пловдив, 1948
М. Гърдев

Планове

s debeli rat krepost kaleto 5f411916ecbbf

Comments are disabled.