С. Дълбоки – крепост Сечен камък

С. Дълбоки - крепост Сечен камък

Североизточната крепостна стена на крепост Сечен камък.


69 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Сечен камък се намира на връх „Карашка кория“, на 1.76 km североизточно по права линия от центъра на село Дълбоки. Изградена е на хълм, който се издига на около 111 m над нивото на река Кесикая. Хълмът е с високи и стръмни склонове от запад, юг и изток. Най- достъпен е от североизток, където чрез седловина той се свързва с останалата част от масива. От запад е ограничен от река Кесикая, а от изток и юг- от Хасмалък дере, което е ляв приток на Кесикая, като се влива в нея южно от укреплението. Хълмът е с наклон на югозапад.

Твърдината Сечен камък е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Укрепеното пространство е с площ от около 4.4 дка и максимални размери 82х60 m. Крепостната стена е била иззидана от ломен камък, споен с бял хоросан и в момента има малко останки от нея запазени над земята, а останалата част се проследява под насип от североизток и запад, и под вал от юг и изток.

В северната част на Сечен камък, от най- достъпната страна е изградена голяма кула, чийто останки се забелязват в иманярски изкоп. Пред кулата на североизток има издълбан голям ров, преграждащ достъпа до крепостта. Той е с приблизителна широчина от около 10 m и дълбочина в момента около 1 m.

Крепостта е съществувала е през V-VI век, както и през XI-XIV век. Имала е подземен проход до реката за набавяне на вода при обсада.

От западната страна на Сечен камък, на съседния рид през късната античност част от античния път, дълга 1.3 km минаваща по билото на рида, спускащ се от връх „Морулей“ към село Дълбок, е унищожена и изсечена в източния склон на рида. Това е било направено за да може пътят да минава до укреплението за да бъде охраняван от него. На 300 m след като мине покрай Сечен камък, пътят отново се изкачва към билото и по него продължава на север. Това изместване на част от пътни трасета с цел тяхната охрана и защита се наблюдава масово след V век, включително и на първокласни пътища като „Виа Диагоналис“.

Във вътрешността на обекта се забелязват следи от сгради. Има много битова и строителна керамика.

Местоположение

Надморска височина: 445 m GPS координати: 42°29’46” С.Ш. и 25°47’04” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автори: М. Гърдев и Е. Минчев

Снимки

Снимки на Сечен камък
Снимки на изсечения в скалата път

Планове

s dalboki krepost sechen kamak 5f43c1492f834

План на крепост Сечен камък от А. Попов

Comments are disabled.