С. Чала – крепост на вр. “Виденица”


Описание и история

Тракийска крепост има на връх Виденица, на 3.1 km югозападно по права линия от центъра на село Чала. Пръв за върха съобщава Ст. Захариев, като го свързва с прочутото Дионисиево светилище. Крепостта е посветена в миналото от Васил Миков. Той дава сведения, че на височината се намират останки от стара крепост, правена от големи каменни блокове без спойка. Останките на крепостта датира към ранно- желязната епоха. Проучвания тук е правил и Иван Велков. За Виденица той възкликва “Едва ли има връх в Родопите с по- широк кръгозор и по- широка гледка.” Дава ориентири за съседните върхове и била. Тук той се натъква на останки от зидове. Отбелязва и наличието на обширни тераси по северния скат, подградени с големи камъни. Предполага, че там са били изградени жилищни и други постройки. Върхът е набразден от военни укрепителни съоръжения с късен характер. Сега са запазени много малки части от крепостната стена. В подножието на върха откъм изток личат основите на кръгла постройка.

Местоположение

Надморска височина: 1652 m GPS координати: 41°36’33” С.Ш. и 24°16’49” И.Д.

Източници

Петрова, Н. За проучването на тракийските крепости в Смолянски окръг. Известия на музеите в Южна България. Том I. 1975 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.