С. Ягодина – крепост Св.Илия


16 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на връх „Св. Илия“, на 1.4 km северозападно по права линия от центъра на село Ягодина. Изградена е върху издължено в посока изток- запад възвишение с отвесни склонове от запад. От север и юг склоновете са много стъмни и почти непристъпни. Единствения достъп до върха е от изток през широка седловина с постепенно изкачващ се наклон. Укреплението заема върха на възвишението и има неправилна, елипсовидна форма с максимални размери 93х89 m и площ от 6.7 дка. Градена е от ломени камъни без спойка. Тъй като върха е най- високата точка в този дял на планината, дълги години е бил експлоатиран от човека. Там е изградена голяма релейна станция и са издигнати клетки на мобилните оператори. Също така възвишението редовно се посещава от туристи поради уникалната гледка, която се открива от площадката „Орлово око“. Поради тази причина останките от крепостта са почти напълно унищожени. Следи от него днес се забелязват само на северния склон, където се проследява нисък вал от камъни простиращ се от отвесния западен склон до северното подножие на релейната станция. Стената е в почти права линия. От южната стена се проследява само трасето ѝ, което е било всечено в скалистия терен. Тази стена е била с дъговидна форма и днес има само един малък участък от югозапад, където e запазен вал от камъни с дължина едва 2 m. Източната стена е напълно изличена и днес дори не може да се каже къде е минавала. От запад стени не са изграждани там отвесните до 600 m скали са били естествено непреодолими. По терена на обекта все още се различават фрагменти от груба, тракийска, битова керамика. В твърдината е много вероятно да е имало и светилище. От нея има пряка визуална връзка с крепостите „Турлатемечи“ при с. Борино и „Виденица“ при с. Чала. Според местните легенди през средновековието на върха е бил основан манастир, който дал сериозен отпор при османските нашествия, но на терена няма никакви следи от такъв обект.

Местоположение

Надморска височина: 1560 m GPS координати: 41°38’38” С.Ш. и 24°20’23” И.Д.

Източници

http://smolyanpress.net/?page_id=389
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/nuhQqvcJ4R2fnUm38

Планове

К. Василев

Comments are disabled.