С. Буйновци – крепост Буковец

С. Буйновци - Буковец

Връх Буковец сниман от юг.


65 / 100

Описание и история

Малка крепост или голяма кула Буковец се е намирала на едноименния връх, на 8.77 km южно по права линия от центъра на село Буйновци. Върхът е стратегически и се намира на билото на Стара планина. От него има отлична видимост във всички посоки. Представлява езикообразна, скална площадка с най- висока точка от север. От север и частично от запад и изток склоновете на площадката са скални и отвесни. Най- достъпен е от юг. От северната страна под върха на една скала се вижда изкуствено издълбан в скалата кръг, изобразяващ по всяка вероятност слънце. На около 50 m южно от върха се намира хижа „Буковец“. Камъни от крепостната стена липсват в днешно време, но това може да се обясни с наличието на множество сгради в района, които при строежа са се нуждаели от строителен материал.

По централното било на Стара планина в посока изток- запад минава древен път, който обслужва крепостните съоръжения по него. Пътят минава на 68 m южно под твърдина Буковец.

Местоположение

Надморска височина: 1081 m GPS координати: 42°47’25” С.Ш. и 25°53’16” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.