С. Буйновци – крепост Кота 1045.9

С. Буйновци - Кота 1045.9

Останките на кулата на крепост Кота 1045.9.


63 / 100

Описание и история

Крепост Кота 1045.9 се намира на едноименния връх, на 8.75 km югозападно по права линия от центъра на село Буйновци. Изградена е на леснодостъпен от югоизток и югозапад връх, който се намира на централното било на Стара планина. От северозапад, север, североизток и юг склоновете му са високи и стръмни.

На най- високата точка на връх Кота 1045.9 е изградена кула с кръгла форма, с диаметър около 13 m. В момента от нея се забелязват част от основите ѝ във вид на насип от камъни. Кулата вероятно е изпълнявала сигнално- наблюдателни функции. На западния склон на върха се забелязват множество натрупвания на камъни, които липсват в останалите части на района. Те дават основание да се предполага, че освен кула на мястото е имало изградено и укрепление, което в западна посока е било дълго около 40 m. В тая част на планината централното било на Стара планина под почти прав ъгъл променя посоката си от изток- запад към север- юг. По такъв начин твърдина Кота 1045.9 се отзовава в образувания ъгъл, максимално изнесена на север. По тоя начин от гледна точка на видимост на голямо разстояние спрямо билото на планината, твърдината заема стратегическа позиция. След внимателен преглед на укрепителните съоръжения в района на връх „Чумерна“, се забелязва един общ белег- всички крепости и кули, които са били изградени от камък, са или изцяло, или почти изцяло заличени от природата.

По централното било на Стара планина в посока изток- запад минава древен път, който обслужва крепостните съоръжения по него. В случая тоя път минава южно до крепост Кота 1045.9.

Местоположение

Надморска височина: 1045 m GPS координати: 42°47’27” С.Ш. и 25°53’00” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.