С. Буйновци – крепост на връх “Кота 1045”


Описание и история

Крепост има на връх „Кота 1045“, на 8.75 km югозападно по права линия от центъра на село Буйновци. Изградена е на леснодостъпен от изток и запад връх, на билото на Стара планина. По самото било или близко до него върви древен път в посока изток- запад, който минава южно до върха. На най- високата точка е изградена кула с кръгла форма, с диаметър около 13 m. В момента от нея се забелязват част от основите ѝ във вид на насип от камъни. Кулата вероятно е изпълнявала наблюдателно- сигнални функции. На западния склон на върха се забелязват множество натрупвания на камъни, които липсват в останалите части на района. Те дават основание да се предполага, че освен кула, на мястото е имало изградено и укрепление, което в западна посока е било дълго около 40 m. След внимателен преглед на укрепителните съоръжения в района на връх „Чумерна“, се забелязва един общ белег- всички крепости и кули, които са били изградени от камък, са или изцяло, или почти изцяло заличени от природата.

Местоположение

Надморска височина: 1045 m GPS координати: 42°47’27” С.Ш. и 25°53’00” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.