С. Братя Кунчеви – крепост Градище

С. Братя Кунчеви - крепост Градище

Източната стена на крепост Градище


66 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на 0.89 km северно по права линия от центъра на село Братя Кунчеви. Тя е изградена на езикообразно възвишение, което е югоизточна част от масива „Високия рът“. То е със стръмни склонове от север, изток и юг, и най- достъпно от северозапад по билото на височината. От североизток, изток и югоизток е ограничено от река Черковска, от юг и югозапад от суходолие, както и от север.

Градище се издига на около 72 m над нивото на реката. Твърдината е с неправилна, крушообразна форма, обърната с основата на запад. Крепостните стени се проследяват под насип висок 1-1.5 m и широк около 10 m. Северната, отбранителна линия е двойна, като външната стена (вал), прегражда достъпа до възвишението от северозапад и стига до югозападното суходолие, като в крайната си западна част изпълнява функцията на преграда. Разстоянието между двете стени от север е 10 m. Пред тях има издълбан ров. Входове се забелязват от югозапад и североизток. На северната, вътрешна, крепостна стена се забелязват следи от 4 кули.

Приблизителните размери на Градище са 145х100 m, а затворената площ е от около 11 дка. Във вътрешността се забелязват отделни струпвания от камъни.

Местоположение

Надморска височина: 342 m GPS координати: 42°30’24” С.Ш. и 25°50’45” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и Е. Минчев

Видео

Comments are disabled.