С. Бояново – крепост Дермен калеси / Воденична крепост


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Дермен калеси/Воденична крепост се намира на 3.38 km северозападно по права линия от центъра на село Бояново. Изградена е на левия, висок бряг на река Тунджа, на равен терен, леснодостъпен от запад и юг. От север терена е ограничен от река Тунджа. От изток терена по онова време може би също е бил ограничен от река Тунджа или от блато. Има останки от крепостни стени, които се проследяват във вид на нисък вал. Пред тях е имало ров. Обекта има форма на неправилен четириъгълник с приблизителни размери север- 206 m, изток- 240 m, юг- 76 m и запад- 140 m. Възможно е от север реката да е унищожила известна част от укреплението. То е Проучвано чрез дългогодишни археологически разкопки, при които са изследвани голяма част от укрепителните съоръжения и по- малка част от вътрешността и некропола до нея. Построената през VI век крепост е преизползвана в периода Х-ХІ в. През ХІІ в. е построена нова крепостна стена с порта и улица и същевременно на други места стените са разрушени за строителен материал. Мястото е обитавано до ХIV в. Начинът на изграждане на крепостните стени демонстрира два строителни периода. При първия са използвани големи обработени камъни и тухли, а при втория грубо оформени камъни и преизползвани архитектурни фрагменти, като и при двата за спойка се употребява бял хоросан, примесен със счукана строителна керамика. Въпреки лошата им запазеност, са установени няколко разрушения и поправки на стените, датиращи от Х-ХІ в. Във вътрешността на крепостта през същия период са били построени жилищни и стопански сгради, като са използвани материалите от разрушените, късноантични постройки. В тях са открити много археологически материали, между които бронзов кръст енколпион, бойна брадва, бронзови накрайници от ръкохватката и ножницата на меч. Извън крепостта е частично проучен християнски некропол от периода Х-ХІ в. Предполага се, че крепостта е изпълнявала функцията на митница на пътя „Кабиле“- „Адрианопол“, трасето на който се е намирало на левия бряг на река Тунджа.

Местоположение

Надморска височина: 124 m GPS координати: 42°16’38” С.Ш. и 26°35’38” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. и Ж. Попов, Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978
Рабовянов, Д. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX- началото на XI в.). София, 2011 
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.