С. Ботево – крепост Хач бурун кале


6 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Хач бурун кале” се намира на 4.09 km северно по права линия от центъра на село Ботево, на носообразното възвишение “Хач бурун”, при стока на Суха река и нейния приток Света Марина. За нея пръв съобщава К. Шкорпил. Укреплението има приблизително вид на трапец. Южната му част има равен терен, а по- голямата му северна част е със среден наклон на север. Въпреки системното извличане на каменен строителен материал в миналото, крепостните стени си личат сравнително добре. Най- пострадал е югоизточния ъгъл на укреплението, където трасето на южния и източния зид се проследяват в негатив. Източния ъгъл се охранява от една издаваща се на юг четириъгълна кула. На югозападния ъгъл има още една четириъгълна кула, също издаваща се на юг. На южната страна има още една четириъгълна кула, която се намира в средния сектор на стената, изнесена леко на запад. Трасето на южната стена е леко извито в дъга с дължина 124 m, като се състои от три праволинейни отсечки от които средната е с най- голяма дължина. Главната порта се е намирала в една от чупките, на около 15 m от западния фланг на зида. Пред южната крепостна стена е била изградена още една стена (протейхизма), издигната на 15 m пред главната стена. Тя точно повтаря конфигурацията на основната стена, като отстои на 5-6 m от челата на кулите. Връзката между двата зида е посредством къс напречен зид на западния край, като такъв в източния край не личи. Пред фронта на протейхизмата в скалата е бил прокопан дълбок и широк ров. Северния зид с дължиня 51 m, също е имал протейхизма. Тя не е успоредна на основния зид. В западния си край отстои на 8 m от основния зид и на около 15 m в източния си край. Протейхизмата достига до северната крепостна порта, разположена на около 10 m от североизточния ъгъл на крепостта, но не продължава източно от нея. На северната стена не се забелязват следи от кули. На източната и западната стена с дължина съответно 153 и 146 m също няма следи от кули. Целия терен на крепостта е гъсто застроен. Построена е в първата половина на IV в. и е съществувала до края на VI или началото на VII в. Стратегическото и положение е осигурявало перфектни условия за водене на далечни наблюдения и контрол над гъсто населения през късноримския период район, както и умело проектираната и прецизно изградена укрепителна система, предполагат военен произход на укреплението. Площта му е 16 дка и следва да бъде определено като кастел, а функциите военно- полицейски. По- късно през V-VI век, кастелът вероятно е придобил облика на укрепено селище, но запазва функциите на важен стратегически опорен пункт.

Местоположение

Надморска височина: 273 m GPS координати: 43°28’04” С.Ш. и 27°42’34” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III – VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s botevo krepost hach burun kale 5f41224aef356s botevo krepost hach burun kale 5f41224ca2b7c

Comments are disabled.