С. Беляковец – кула Пролаза

С. Беляковец - кула Пролаза

Основата на кула Пролаза.


65 / 100

Описание и история

Сигнално- наблюдателна кула Пролаза се намира в едноименната местност, на 1.94 km североизточно по права линия от центъра на село Беляковец. Изградена е на ръба на „Беляковското плато“ над отвесния, западен, ляв, скален венец на „Дефилето на река Янтра“. В момента в гората е запазена основата ѝ, проследяваща се под насип. По всяка вероятност кулата е била дървена от основата нагоре. Основата е с кръгла форма с диаметър около 10 m.

На левия, скален, западен, венец на „Дефилето на река Янтра“ освен при тракийската крепост “Зеленка”, тук се намират двете места, където без много голямо усилие, се преодолява отвесния, скален венец. Северно от кулата при укрепление “Пролаза”, венецът е проходим и за машини с висока проходимост, а южното проходимо място, което се намира тук при кула Пролаза, е проходимо само за пешеходец.

Кулата е вдигната за контрол на пешеходния пролаз и вероятно е от тракийския период. Тук е имало пост който е следил за преминаването на враг през удобното за преход място. Укрепление “Пролаза” се намира на около 190 m северно от кулата.

Освен за контрол на проходимото в скалния венец място, кула Пролаза е изпълнявала и сигнално- наблюдателни функции, тъй като от нея има отлична видимост на всички посоки и най- вече към цялото дефиле на река Янтра. От мястото където се намира тя, се открива отлична гледка на север, изток и юг, като на югоизток видимостта стига до хълма “Царевец”, а на север- дълбоко в равнината. Кулата се е виждала от абсолютно всички крепостни съоръжения, разположени и на двата бряга на река Янтра. Служила е за наблюдение дефилето на реката, както и античния път от „Никополис Ад Иструм“ в отсечката с. Поликраище- В. Търново. Може да се предположи, че тоя пост е използван и в по късни периоди. Под венеца в гората има много останки от тракийски строежи.

Кула Пролаза е част от цялостна тракийска, крепостна система, заемаща площ от около 6х6 km. По онова време тук обитават племената Кробизи и Уздицензи. За Кробизите Страбон и Павзаний пишат, че по време на война са сбирали до 200 000 мъжка армия. Населеното място няма аналог по големина и сложност на укрепителните съоръжения. По всяка вероятност тук е била столицата на племето Кробизи- “Берипара”.

Местоположение

Надморска височина: 355 m GPS координати: 43°06’45” С.Ш. и 25°36’24” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.