С. Аврен – неолитно, укрепено селище Бобата

img 5924 scaled e1605875143750

11 / 100

Описание и история

Неолитно, укрепено селище Бобата се намира на едноименното възвишение, на 4.04 km северозападно по права линия от центъра на село Аврен. Укреплението е издигнато в южния край на платовидно възвишение „Бобата“ част от „Авренското плато“, върху скален език обграден от запад, юг и изток с отвесни до 20 m скали. Крепостта е единствено достъпна от север от където е била и изградена крепостната стена. Стената е издигната в най- тясната част и има дъговидна форма с дължина 65 m. Запазена е на височина до 1.6 m и има ширина от 1.8-2 m. Градена е от плътно наредени средно големи и големи камъни. Площта на укреплението е около 2.5 дка. Във вътрешността при археологически разкопки са открити няколко големи сгради унищожени от пожар. Обекта се датира в периода 4600-4400 г.пр.н.е. във времето на разцвета на варненската, неолитна култура. Поради стратегическото си местоположение, укреплението вероятно е играло важна роля при наблюдението и контрола на търговските пътища водещи към Варненското езеро.

Местоположение

Надморска височина: 265 m GPS координати: 43°08’43” С.Ш. и 27°38’37” И.Д.

Литература

Дамянов, Д. Уникални СНИМКИ на антично селище край Варна. – В: http://novavarna.net/2015/10/22/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%… (Достъп: 09.01.2016)
Автори: К. Василев, М. Гърдев

Снимки

https://haiduk-tourist.blogspot.com/2017/08/blog-post_91.html

Comments are disabled.