С. Аспарухово – крепост Овчага


4 / 100

Описание и история

Късноантична, средновековна и османска крепост Овчага се намира на 2.37 km югоизточно по права линия от центъра на село Аспарухово. Изградена е на стратегическия връх „Града“, който е с отвесни, скални склонове на северозапад, север и североизток. От останалите страни склоновете са стръмни и високи. Върхът доминира над околността. От него има отлична видимост във всички посоки. Твърдината има неправилна форма с площ около 20 дка. Защитена e от мощна, крепостна стена от ломени камъни, споени с бял хоросан. В укрепената територия личат зидовете на масивни сгради, а по терена се откриват многобройни фрагменти строителна и битова керамика от V-VI и ХII-ХIV век, между които и от сграфито съдове. За пръв път се споменава от византийския летописец Мануил Фил- “Овчага е крепост, която през 1277-1279 г. се сражава на страната на цар Ивайло срещу византийския военноначалник Михаил Глава.“ През 1388 г. през прохода минават войските на Али паша и според преданията в местността „Орехово“ е станала голяма битка с много жертви и от двете страни. Оттогава мястото е наричано „джанери“, т.е.място на мъртви души. От „дженк“, което значи бой, битка, от където идва и второто име на селото- „Ченге“. И до днес това име се използва от хората в общината, а дори и в областта. През 1409 г. при едно въстание в Северна България, българите превземат крепостта „Овчага“, но синът на султан Баязид- Муса я завладява отново и я събаря през 1412 г. Муса е известен в народните песни като Муса Кеседжия. Обекта е изграден на древния път свързващ градовете „Дуросторум“ (Силистра) и „Деултум“ (Дебелт), като е контролирал северната част на „Айтоския проход“.

Местоположение

Надморска височина: 407 m GPS координати: 42°57’39” С.Ш. и 27°20’09” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Добруджанското десподство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.