С. Шкорпиловци – крепост при Шкорпиловци

img 5848 scaled e1605936697945

68 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост условно наречена Шкорпиловци, се намира на 1.46 km източно по права линия от центъра на село Шкорпиловци. Изградена е в южната част на възвишение от запад и юг затворено от река Фъндаклийска, а от изток- от Черно море. От запад и юг теренът е бил блатист. Най- достъпна е била от север по билото на възвишението.

Крепост Шкорпиловци е с правоъгълна форма, разположена с дългата страна в посока север- юг. Построена е в края на III век или началото на IV век. Преди нея на мястото е имало селище от II и началото на III век. Приблизителните размери на обекта са 100 m в посока север- юг и 70 m в посока изток- запад. Разкритата крепостна стена е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан, съдържащ едро натрошена строителна керамика. Широчината ѝ е 2.5 m. Тя е проследена от археолозите по южното и западното ѝ трасе.

На южната крепостна стена е съхранен частично засводен канал (cloaca maxima), служещ за отводняването на вътрешното пространството на крепостта. На западната стена на крепост Шкорпиловци има вход- потерна. Запазена е южната страна на входа, както и настилката, преминаваща през него, изработена от различни по големина каменни плочи. В настилката има повдигане на ходовото ниво, чрез презастилане с идентични каменни плочи. Под нея е регистриран зидан водопровод с посока изток- запад. Втори зидан водопровод, с добре оформено дъно от тухли, е разчистен южно от първия, като извива от изток към югозапад. Той е прекъснат и блокиран в по- късен етап.

През IV век могат да се отнесат и няколко частично проучени сгради в крепост Шкорпиловци. Те са изградени от грубо обработени камъни споени с глина. Ширината на зидовете е по 0.7 m. Една от сградите отвътре е била измазана с бял фин хоросан. Сградите във височина са били изградени от големи кирпичи и тухли. Покривите са били покрити с керемиди. Намерени са ковани пирони. Сградите са унищожени от пожар. От този строителен период частично е съхранена каменна, улична настилка с посока северозапад- югоизток. Положена е направо върху сивия пепеляв пласт от първото обитаване на терена. Настилката е изградена от различни по големина камъни.

Третият и последен етап на обитаване на крепост Шкорпиловци е от края на V и началото на VI век. Тогава сградите са с по- лека конструкция, от измазан с глина плет и покрити с керемиди. Не се знае дали през този период крепостните стени са функционирали. Краят на живота през този период е насилствен, белязан от интензивен пожар. Животът тук е приключил в края на VI и началото на VII век.

Крепост Шкорпиловци е построена е между римските, пътни станции „Ерите“ (на устието на река Камчия), и „Темплум Йовис“ (Обзор). Твърдината Шкорпиловци е имала вероятно четири кръгли кули в четирите си ъгъла. След като крепостта спира да функционира като отбранително съоръжение, върху източната ѝ стена е изграден защитен, земен вал.

През 1977-1978 г. Ил. Димитров провежда археологически разкопки на крепостта и вала, но поради преждевременната му смърт те остават недовършени, а резултатите- непубликувани. По времето, когато твърдината е била действаща, в източния ѝ край е била изградена голяма базилика, на чийто под незнайна майсторска ръка в ония далечни времена с голямо търпение и старание е подредила хилядите многоцветни камъчета и им е предала изключително причудливи форми.

Значението на този район нараства извънредно много през римската епоха I-IV век, когато покрай морския бряг е бил изграден стратегическия, крайморски път от устието на река Дунав, по черноморския бряг до „Константинопол“.

Местоположение

Надморска височина: 7 m GPS координати: 42°57’32” С.Ш. и 27°53’41” И.Д.

Литература

Кузов, Х., М. Христов. Археологически проучвания на квадрибург при с. Шкорпиловци. – В: Археологически открития и разкопки през 2019, книга 2. София, 2020.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.