С. Аспарухово – крепост Градище манастир


8 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост наречена “Градище манастир”/”Манастирско кале” се намира на 3.3 km западно по права линия от центъра на село Аспарухово. Разположена е на тесен скалист гребен в източния край на “Капу баир”. Съобразно терена е ориентирана по дългите си страни в посока изток- запад. На север и юг склоновете са дълги и много стръмни. Южната страна е масив с отвесни и високи до 25 m скали, които са включени в укрепителната система на крепостта. Между тях има процепи, преградени със стени. Днес се забелязват на осем места и са изградени от камъни, споени с хоросан с тухлени частици. Дебелината на преградните стени е 1.36-1.45 m. При някои от тях е възможно да има потерни. Твърдината е уязвима от запад и от изток, но широчината на гребена (40 m) не позволява противника да атакува на широк фронт. На 25 m пред източната и северозападната страна се забелязват руини от протейхизмата на обекта, а други останки от нея има на 12 m пред западната и страна. Достъпът от запад е преграден с издълбан в скалистия терен ров, широк 4 m и дълбок в момента 0.4-0.5 m. На запад от северозападния ъгъл на укреплението се забелязват останки от землен насип, предполага се, че е част от землено укрепление. На 900 m западно от крепостта, по скалистия връх “Гюрген тепе” има път, свързващ я с планинската преграда “Капу баир”. Преграден е с насип от камъни. Дължината на насипа е общо 89 m, широчината 2-4 m и височината в момента от 1 m. Следи от кули има в североизточния ъгъл на крепостта и в северозападната ѝ част. В западната част и близо до входа, който е 3 m широк, има издадена навън правоъгълна кула (8х6 m), разделена на две помещения по 4 m. От вътрешната ѝ страна са развалините от караулните помещения. Твърдината разполага с още един вход от северната страна. Крепостните стени са във вид на насипи с височина 2-7 m, на места с вътрешни и външни лица. Дебелината им е 1.81 m. Северно от преградните стени се забелязват руини- вероятно от южните стени на крепостта във вид на насипи, с неясен начин на градеж. Съществува възможност от вътрешна напречна стена, която да разделя крепостта на 2 части- западна и източна. На 9 m западно от северния вход има останки от зид с ориентация север- юг и с дължина 10 m. Градежът на останалите части от крепостните стени е с местен варовиков камък, подреден по лица, в средата с пълнеж от камъни. Спойката е бял хоросан с тухлени частици. Обекта заема площ от 20 дка, с максимална дължина 336 m и широчина 79 m. В него и по склоновете му се открива керамика от края на IV в, от V-VII в. и от ХII-ХIV в., медна монета от 20 нумии на Юстин II и София (565-578 г.). Има вероятност тази крепост да е известната от втората половина на ХIII век до началото на ХV век крепост “Овчага”, която заема важно място в отбраната на „Айтоския проход“.

Местоположение

Надморска височина: 400 m GPS координати: 42°59’02” С.Ш. и 27°16’54” И.Д.

Литература

Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. – Във: ВИС. София, 1995.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Планове

s asparuhovo krepost gradishte manastir 5f412643586c8

Comments are disabled.