С. Гроздьово – крепост на вр. Градище


7 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има на връх “Градище”, на 5.08 km южно по права линия от центъра на село Гроздьово. Наречено е така заради многото останки от антични зидове, които личат и до днес. Там е открита римска крепост, която има значителни размери. Във вътрешността ѝ има предполагаема базилика. Там е намерена мраморна плоча с надгробен надпис от късната античност съхранявана в Бургаския музей. Около връх “Градище” са открити останки от керамични римски пещи и пещери.

Местоположение

Надморска височина: 397 m GPS координати: 42°58’59” С.Ш. и 27°32’07” И.Д.

Литература

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE (Достъп: 19.09.2019)
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.