С. Арбанаси – османска табия Гарга баир

С. Арбанаси - Гарга баир

Стената на тракийска крепост Гарга баир под насип.


67 / 100

Описание и история

Тракийска крепост и османска табия Гарга баир се намират на едноименния връх, на 1.65 km югозападно по права линия от центъра на село Арбанаси. Изградени са в крайната югозападна част на скалистото плато „Гарга баир“, която представлява езикообразно възвишение. Склоновете му са високи, скални и отвесни от всички страни, с изключение на североизток, където платото се свързва с останалата част от масива. Отвесната, склонова част е висока около 20 m. Останалата част от склона е много стръмна. Достъпната страна е била преградена от крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка, която днес се проследява само на отделни участъци под насип. От юг и запад в подножието тече река Янтра, а от изток- десен неин приток.

Общите максимални размери на тракийския обект Гарга баир са приблизително 290 m в посока североизток- югозапад и 312 m в посока северозапад- югоизток. Външната крепостна стена е била двойна, като двете стени са разположени на разстояние до 5 m една от друга. Във вътрешността се проследява още една преградна стена. Почти всички следи от тракийското укрепление са разрушени вероятно при построяването на османския редут. Тракийската твърдина е част от цялостна крепостна и селищна система, заемаща площ от около 6х6 km. Това огромно селище, вероятно е било столица на някое тракийско племе, вероятно Кробизи или Уздицензи.

Табия Гарга баир е построена при избухването на Кримската война (1853-1856 г.) за подсилване на защитата и отбраната на град Търново. Освен нея са изградени още два редута- единият на връх „Картала“, а вторият се е намирал на хълма „Света гора“ при паметника „Братска могила на загинали от Осми драгунски астрахански полк“.

Редут Гарга баир се намира северно извън тогавашния град, на десния източен бряг на река Янтра. Табията на връх “Картала” се намира северозападно извън Търново, на левия западен бряг на река Янтра. Табията на хълма “Света гора” се е намирала южно от тогавашния град, на десния южен бряг на река Янтра. Цялата османска отбрана на Търново, тактически е разположена за главна защита от север (пътят идващ от гр. Русе), североизток (пътят идващ от гр. Горна Оряховица) и северозапад (пътят идващ от с. Беляковец).

Табия Гарга баир е с квадратна форма и с приблизителни външни размери 55х55 m, като в днешно време е изцяло запазена. От вън на вътре защитната линия започва с ров, който се проследява и от четирите страни. Той е с дълбочина 1.3 m и ширина 2.5-3 m. Северно и южно ровът е изцяло изкопан в скалата, а източната стена на рова в средата е зидана с камъни без спойка. На някой места и външната му ескарпна стена е подзиждана. От запад ескарпната и контраескарпната стена в по- голямата си част са изградени със зидове. Цялата контраескарпна стена на редута Гарга баир е вертикална, а гласисът пред нея е с наклон около 5°. Дъното на рова е с ширина 1.4-1.6 m, а ескарпната стена е с наклон от 60°. Бермата е тясна, като нейната ширина варира между 0.2 и 0.4 m. Тя следва конфигурацията на терена, както и изкопания в скалата ров.

Валът на табията е висок 2.5 m и широк в основата си 4 m. По него не е имало дървена палисада. Наполната стена на вала е с наклон 60°. Банкетът е широк 1.3 m, като ширината му позволява водене на огън в двуредичен строй. Короната на бруствера е широка 1.2 m, а вътрешната му стена е с наклон 75-80°. В четирите ъгъла на редута има оръдейни площадки на височината на короната на вала. Те са с размери 4-4.2х4 m. Отгоре на площадките има каменна облицовка, с размери 2х2 m на 1 m от вала. Към четирите площадки водят диагонално разположени спрямо формата на редута апарели. Ширината им е 2-2.3 m, а дължината е около 5 m. Във вътрешността на табия Гарга баир се виждат четири полувкопани укрития, с дълбочина 1.3-1.4 m и размери 3х8 m. Вероятно над земята е имало и дървена част. Те са използвани за почивка на гарнизона и съхраняване на муниции. От редута има отлична видимост във всички посоки, понеже е изграден на стратегически връх, на който по онова време не е имало дървета и храсти.

Местоположение

Надморска височина: 344 m GPS координати: 43°05’36” С.Ш. и 25°38’56” И.Д.

Литература

Вълев, И., Д. Харбалиев, С. Стефанов. По въпроса за военноотбранителната система на Търново от втората половина на XIX в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, том 23. Велико Търново, 2018.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.