К. Вуково – крепост Чуката / Градището


Описание и история

Късноантична крепост „Чуката“/“Градището“ се намира на едноименния връх, на 1.29 km югозападно по права линия от центъра на село Вуково. Изградена е на конусообразно възвишение, заобиколено от три страни от река Струма. Крепостта е достъпна единствено от североизток. По периферията на височината са запазени основи от крепостен зид, граден от ломени камъни и хоросан. Той огражда площ от около 3 дка. Върху най- високата част личат основите на сграда, а наоколо има изобилни късове от тухли и керемиди. По източните склонове има останки също от градежи. Цялата местност носи названието „Градището“. 

Местоположение

Надморска височина: 604 m GPS координати: 42°11’26” С.Ш. и 22°57’17” И.Д.

Източници

 Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.