Гр. Бобошево – крепост Градище


Описание и история

Средновековна крепост „Градище“ се намира на 1.41 km северозападно по права линия от центъра на град Бобошево, върху „Драгойна могила“, на десния бряг на Струма, в местността „Горно поле“. Твърдината е била много добре укрепена, това добре личи и днес- възвишението е оградено с три защитни пояса от крепостни стени и кули. В най- високата и заравнена част с диаметър 35 m, се намират основите на четириъгълна постройка, вероятно наблюдателна кула. По терена са разхвърляни камъни (на места образуват огромни купчини, останки от сринати кули), строителна и битова керамика. Въз основа на строителната техника и намерените артефакти, крепостта е датирана от времето на Второто българско царство (XII-XIV в.). Има голяма вероятност в средновековната крепост в определен период от съществуването се да е помещавала така известният манастир “Градище”, отбелязан в обширния регистър за Кюстендилски санджак (окръг) от 1570/73 г. Той е бил включен към приходите на с. Бобошево, което се е намирало в “мюлк на Есмихан Султан, дъщеря на султана”. В турския документ са посочени двама монаси, а манастирската собственост се е състояла от овощна градина, зеленчукови градини и пчелни кошери. Размерът на данъка не е посочен, явно манастирът е бил освободен от данъци, имайки се предвид, че е включен в мюлк. Правдоподобността на горното предположение, освен че е подкрепена от местни легенди, то в същата насока на мисли навежда и самото местоположение на крепостта- намира се между Бобошевския манастир „Св. Димитър“ и средновековната църква “Св.Тодор”.

Местоположение

Надморска височина: 527 m GPS координати: 42°09’44” С.Ш. и 22°59’17” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг. София, 1978 г.
Минчева, К. Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилски снаджак през XV-XVII век. София,2010 г.
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.