Гр. Завет – крепост Буюк кале

dsc03074

12 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост, наречена “Буюк кале” се намира 3.68 km югоизточно по права линия от центъра на град Завет. Крепостта е разположена върху естествено укрепена издатина при сливането на два потока. Крепостта има сложен план- резултат от два етапа на градеж. Първоначално е била построена североизточната, по- голяма част от която откъм стръмния източен бряг не е била защитена със стена. Покрай югозападната стена, преграждаща достъпа до издатината, е бил изкопан ров. Следи от две кули се забелязват на северозападната стена. Входът на крепостта, отвеждащ към извора край реката, се е намирал в късата напречна стена откъм върха на издатината. По- късно откъм юг е била изградена нова стена с три кули и ров пред нея, с което общата площ е достигнала 80 дка. Днес стените са силно обезличени, но се вижда, че са били строени от ломен камък, споен с глина. Първоначалната югозападна стена е запазена на височина 2.5 m и изглежда, е била построена от грубо обработени камъни, споени с хоросан. Намерената керамика е старобългарска от IX-XI век. На терена се срещат следи от тракийско поселение от IV-I в.пр.н.е.

Местоположение

Надморска височина: 228 m GPS координати: 43°43’55” С.Ш. и 26°42’21” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/03/blog-post_24.html

Планове

gr zavet krepost buyuk kale 5f41404e7c1f7

Comments are disabled.