Гр. Велико Търново – османска табия Света гора

Гр. В. Търново - Света гора

Паметника изграден върху табия Света гора.


60 / 100

Описание и история

Османска табия Света гора се е намирала на едноименния хълм, на 1.28 km югоизточно по права линия от центъра на град Велико Търново, при паметника „Братска могила на загинали от Осми драгунски астрахански полк“. Изградена е на връх, с широка видимост на север и запад. От всички страни склоновете на възвишението са много стръмни и високи с изключение на тесен ръкав на юг, от където е и най- достъпен. Западно, северно и източно от него тече река Янтра, а от юг и югоизток хълмът е ограничен от десни нейни притоци.

Редут Света гора е унищожен напълно при изграждането на парк “Света гора” в началото на XX век. Всъщност заради локацията си и видимостта, която се открива от района, би могло да се допусне, че табията е принадлежала към затворения тип землени укрепления, т. е. тя е използвана за кръгова отбрана и е имала възможност да защитава и прикрива всички подстъпи към града. На изображение на немска карта от 1864 г. редутът е представен във правоъгълна форма с името „форт“. Отбранителната му линия вероятно се е състояла от вал и ров.

Редутът е построен при избухването на Кримската война (1853-1856 г.) за подсилване на защитата и отбраната на град Търново. Освен него са изградени още два редута- единият на връх „Гарга баир“, а вторият се е намирал на връх „Картала“.

Табия Света гора се намира югоизточно извън тогавашния град, на десния източен бряг на река Янтра. Табията на връх “Гарга баир” се намира северно извън Търново, на десния източен бряг на река Янтра. Табията на връх “Картала” се е намирала северозападно от тогавашния град, на левия западен бряг на река Янтра.

Цялата османска отбрана на Търново, тактически е разположена за главна защита от север (пътят идващ от гр. Русе), североизток (пътят идващ от гр. Горна Оряховица) и северозапад (пътят идващ от с. Беляковец).

Местоположение

Надморска височина: 255 m GPS координати: 43°04’31” С.Ш. и 25°38’42” И.Д.

Литература

Вълев, И., Д. Харбалиев, С. Стефанов. По въпроса за военноотбранителната система на Търново от втората половина на XIX в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, том 23. Велико Търново, 2018.
Автор: М. Гърдев

План

Гр. В. Търново - Света гора
Изображение на табията Света гора на немската карта от 1864 г. на Д. Раймер.

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.