Гр. Варна – селище Фацарата


62 / 100

Описание и история

Енеолитно, укрепено селище Фацарата се намира в едноименната местност, на 11.15 km южно по права линия от центъра на град Варна. Изградено е в източния край на рид, заключен между река Паша дере от юг, дере Фацарата от югозапад, Чек дере от североизток и Черно море от изток.

Северно над левия бряг на река Паша дере, от устието ѝ в Черно море на запад, успоредно на дерето по дължина около 80 m се проследява крепостната, каменна стена на Фацарата, с дебелина около 2 m, на места видимо запазена до поне три реда камъни. Изградена е от две лица от грубо обработени и необработени едри варовикови блокове, със средни размери около 0.3х0.2х0.15 m, с пълнеж от по- дребни камъни между тях, като липсва спойка.

Приблизително от западния край на споменатата стена в посока север, тръгва землен вал с променлива височина в отделните участъци- от 0.5 до 1.5 m и с дължина около 200 m. В северния си край той завършва в стръмния скат над морския плаж. Връзката му с каменната стена не е ясна, поради дълбок изкоп в склона.

Ограденото от каменната стена и земления вал пространство на Фацарата е залесено, но през него минава черен път. Откриваните върху този път керамични фрагменти се отнасят към каменно- медната епоха. Аналогичен е и подемният материал в подножието на терасата от изток- върху плажа, и от юг- в долината на река Паша дере.

Скатът към морето между вала и каменната стена е прерязан от летовници, които са си изградили стълба за удобно слизане към плажа. В профила на този разрез се проследява културен пласт с видима дебелина поне 0.8 m, съдържащ керамични фрагменти от късната каменно- медна епоха. Личат още фрагменти от отухлени мазилки, както и част от под на огнище или пещ.

Изводът е, че в местността Фацарата има селище от късната каменно- медна епоха, което поне от едната страна е оградено от каменна стена. Не е ясно дали земленият вал принадлежи към селището или е по- късна структура, свързана с отбрана през късната античност или ранното средновековие.

На около 250 m северозападно от Фацарата е открит още един землен вал с дължина около 35 m и височина около 1-1.5 m в различните участъци. Пред него от запад има вкопан дълбок ров- около 5 m, който на север завършва в ската към Чек дере, отделящо обекта от местността „Ракитника“.

Подобен вал с височина около 0.8-1 m и дължина около 40 m е открит на около 150 m на запад от Фацарата. Около тези съоръжения археологически материали не са открити. Най- вероятно те са резултат от съвременна дейност, но това може да бъде потвърдено само чрез археологически разкопки.

Местоположение

Надморска височина: 18 m GPS координати: 43°06’26” С.Ш. и 27°55’22” И.Д.

Литература

Славчев, В. Издирвания на археологически обекти в м. Паша дере на територията на община Варна. Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *