Гр. Ст. Загора – крепост 3


Описание и история

Крепост има на 5.91 km северно по права линия от центъра на град Стара Загора. Крепостта е разположена на възвишение със стръмни и високи склонове на запад, север и изток. Най- достъпно е от юг. На 750 m северно по права линия от крепостта, е укреплението „Българското кале“. Твърдината е с правоъгълна форма с приблизителна дължина на крепостните стени: южна- 30 m, източна- 70 m, северна- 50 m и западна- 70 m. 

Местоположение

Надморска височина: 611 m GPS координати: 42°28’23” С.Ш. и 25°35’53” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.