Гр. Ракитово – крепост Пелевата кула


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Пелевата кула се намира на 3.11 km източно по права линия от центъра на град Ракитово. Изградена е върху самостоятелно, конусообразно възвишение със стръмни склонове и заравнено било. Крепостта се състои от външно и вътрешно укрепление- цитадела. Външното укрепление, представлява двоен крепостен зид (основна крепостна стена и протейхизма) и се проследява под формата на насип с височина от 2 до 4 m. Основната крепостна стена затваря пространство с формата на стилизирано сърце, с връх насочен на северозапад. Крепостната стена е изградена под ръба на заравненото било, като по този начин се предпазват стените от подкопаване. Максималните размери на укреплението са 83х68 m. Протейхизмата отстои от основната стена на разстояние от 4 до 34 m, като е обикаляла основния зид от всички страни. Там където терена позволява по- лесен достъп до основната стена, протейхизмата отстои най- далече от нея. Тези страни са северозападна и югоизточната. Ограденото пространство от протейхизмата е с неправилна, кръгловата форма и има приблизителни размери от 115х102 m. В ограденото пространство между основната стена и протейхизмата, няма следи от застрояване. В северозападната част на основната крепостна стена иманяри са разкопали част от насипа и са разкрили вътрешното лице на основният крепостен зид. Той е граден от различни по размер ломени камъни, споени с бял хоросан. Цитаделата е разположена на най- високата точка на хълма и има приблизително правоъгълен план с размери 21х24 m. Ориентирана е с късите си страни на югозапад и североизток. В югоизточната част на крепостта, долепена до югоизточната стена на цитаделата, се виждат останките на голяма базилика с приблизителни размери 16х8 m. Абсидата на тази църква е разкопана от иманяри и се вижда, че е опирала в югоизточният зид на основната стена. По терена на укреплението се забелязват останки и от други сгради и голямо количество битова и строителна керамика.Поради голямата обезличеност на протейхизмата, може да се предположи, че през средновековието тази стена е била изоставена и се е разчитало на основният крепостен зид и цитаделата.

Местоположение

Надморска височина: 1155 m GPS координати: 41°58’44” С.Ш. и 24°07’17” И.Д.

Източници

Е. Минчев
П. Овчаров
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/12/blog-post_6.html
http://pepopepo.snimka.bg/travel/srednovekovna-krepost-pelevata-kula-do-yaz-batak.708037
https://goo.gl/photos/SQqHy1aVA8eRRqg79

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.