С. Воден – крепост Малкото кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Малкото кале се намира на 2.45 km югоизточно по права линия от центъра на село Воден и на 0.49 km северозападно от средновековен манастир манастир “Св. Богородица”, който е издигнат върху антична крепост. На 1.6 km югозападно се намира крепостта „Голямото кале“. Крепостта малкото кале е издигната на възвишение със стръмни и отвесни склонове от изток, стръмни и почти отвесни от север, и стръмни от запад. Най- достъпно е от югозапад, където чрез седловина хълмът се свързва с останалата част от масива. Възвишението е ограничено то север от Малката река, а от запад и изток- от суходолия. През 2008 г. са извършени за първи път аварийни, археологически проучвания след сигнал за иманярски набези на обекта. Продължава работата по установяване хронологията на твърдината, чрез зачистване на крепостните зидове и проучване на вътрешното пространство. Резултатите от археологическите разкопки показват, че крепостта има почти квадратна форма с размери 32х33х29х30 m, и обща площ от приблизително 0.8 дка. На места запазеността на зидовете в суперструкция (запазеност на стените) достига до 3.30 m височина. Те са изградени в строителната техника opus implectum- лицата на стените са от средно големи ломени и речни камъни, а отвътре има пълнеж от камъни и хоросан. На места са използвани и тухли за подравняване на градежа. Установени са два строителни периода: първия е свързан с изграждане на укреплението, което поради формата си и малките си размери може да се класифицира като квадрибургий и се отнася към периода на късната античност V-VI в. Тези факти намират подкрепа в историческите свидетелства. По времето на император Анастасий (491-518 г.) започват да се изграждат системи от укрепления, които да предпазят столицата „Константинопол“ от нападенията на хуни, българи и други племена. Тъй наречените “Анастасиеви стени” свързват в една отбранителна система крепости от Черно до Мраморно море. Строителството на крепости придобива още по- големи мащаби при управлението на император Юстиниан I (527-565 г.). Поради зачестилите и още по- масирани нахлувания на хуни и българи, Юстиниан изгражда система от крепости в Тракия. Близостта на “Малкото кале” до местността “Друма” (част от античния път свързващ „Адрианопол“ гр. Одрин с „Деултум“ при с. Дебелт) подсилва хипотезата за изграждането на крепостта и настаняването на военен гарнизон в нея през VI в. Вторият строителен етап се свързва със събитията от края на X и началото на XI в. През този период Тракия е трайно присъединена към Византийската империя и тук резидира местен феодал, заедно със семейството си. Тезата се допълва от намерените декоративни ниши в сградите във вътрешността на крепостта, както и от откритите женски украшения и фрагменти от великолепната сграфито керамика внос от византийските производствени центове. Теренните наблюдения показват, че укреплението е унищожено в края на XII- началото на XIII в. През този период през Тракия преминават последователно войските от Третия (1189-1193 г.) и Четвъртия кръстоносен поход (1202-1204 г.). В района южно от село Воден се пресичат няколко древни пътя, които идват от югозапад, юг и югоизток. Затова и района е силно укрепен. Всички пътища са били контролирани от множеството крепости, разположени в малък радиус от 2-3 km. 

Местоположение

Надморска височина: 337 m GPS координати: 42°03’07” С.Ш. и 26°54’26” И.Д.

Източници

https://yambolmuseum.eu/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B… посетена на 29.09.2018 г в 12.17 часа
М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/08/blog-post_83.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.