Гр. Ракитово – крепост Калето


Описание и история

Средновековна крепост Калето се намира на едноименното възвишение, на 1.19 km югозападно по права линия от местността „Качаков чарк“ и на 8.18 km югозападно по права линия от центъра на град Ракитово. Издигната е на заравнен връх от рида, който се спуска на север от връх „Голяма Сютка“. Той е ограден от северозапад и югоизток с дълбоки и стръмни дерета, като прави достъпът до крепостта възможен само от североизток и югозапад. Укреплението има неправилна, елипсовидна форма, ориентирана в посока запад- изток с обща площ от 1.53 дка. Крепостната стена е градена от местен, ломен камък, споен с бял хоросан. В по- голямата си част тя се проследява под насип, но на южната страна има малък участък от градежа, запазен на височина до 3 m. Вътрешността на укреплението е застроена, като сградите имат градеж, еднакъв с градежа на крепостната стена. В източната страна на твърдината, в близост до източната стена е издигната жилищно- отбранителна кула- донжон. Донжонът, освен за последна защита и жилище на местният управник е служил и за допълнителна защита на източната, достъпна стена. Югозападно от крепостта, където седловина отделя върха от по- високият в този участък рид е бил издълбан ров, който е подпомагал защитата на западната стена. Входа на обекта вероятно е бил от юг. До него достига древен път, който се изкачва от североизток по билото на хребета, минава северно от крепостта, след което завива на юг. От там трасето минава между ровът и западната стена и завива на изток, като края му се губи в южната крепостна стена. Входа по всяка вероятност е отбраняван от кула или бастион, чийто останки трябва да се търсят около него. На 175 m североизточно от крепостта, в подножието на последното стръмно изкачване към укреплението се забелязват останките на преградна стена. Тя е преграждала и контролирала, древния път в най- тясната част на хребета.

Местоположение

Надморска височина: 1418 m GPS координати: 41°55’20” С.Ш. и 24°01’43” И.Д.

Източници

Е. Минчев
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/10/blog-post_2.html

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.