Гр. Ракитово – крепост и светилище на вр. “Пашино бърдо”


Описание и история

Тракийска крепост и светилище Пашино бърдо се намира на едноименния връх, в резерват „Мантарица“. Върхът отстои на 3.53 km североизточно по права линия от местността „Качаков чарк“ и на 5.77 km южно по права линия от центъра на град Ракитово. От там започва биосферният резерват “Мантарица” (мант – свещена, на прорицател; терица- земя), която е под егидата на ЮНЕСКО. Светилището се намира на група скали със заравнени върхове. От запад, където е естественият достъп към мястото е издигната крепостна стена, която затваря неправилно, приблизително правоъгълно пространство. Крепостната стена е широка средно около 1.5 m, като в южната си част достига 2 m, а в краищата които се свързват със скалите намалява на 1.2 m. Запазена е на височина около 0.6-0.7 m, а останалата част от нея се проследява под насип. Градена е от плочести камъни без хоросанова спойка. От изток, север и североизток крепостна стена няма- там се е разчитало на високите до 7-8 m скални склонове и отделни сипей от камъни. Площта на укреплението и светилището е около 0.45 дка. На около 10-12 m западно и южно от основната стена се наблюдават почти обезличени останки от втори крепостен зид. По видими стени от него са запазени в югоизточният край на укреплението под скалните масиви. Входът на каменното укрепление е бил от север и е с ширина 2 m. Керамика на терена не се намира.

Местоположение

Надморска височина: 1586 m GPS координати: 41°56’15” С.Ш. и 24°05’08” И.Д.

Източници

Е. Минчев
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/10/blog-post_13.html

Планове


 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.