Гр. Пирдоп – укрепен манастир Св. Тодор


Описание и история

Средновековен, укрепен манастир Св. Тодор се намира на 4 km североизточно по права линия от центъра на град Пирдоп и само на 0.24 km северозападно от Подбалканския път. Манастира е издигнат на заравнена, издигната тераса в южният край на голямо древно селище, заключено между него и “Еленската базилика”. Крепостният зид се проследява под насип и има почти правоъгълен план. Само западната стена има нарушение в линейността, което е съобразено с особеностите на терена в този участък. Максималните размери на укрепеното пространство са 126х93 m. Главната църква на манастира е разположена в близост до западната стена и има приблизителни размери 32х29 m.

Местоположение

Надморска височина: 798 m GPS координати: 42°43’21” С.Ш. и  24°13’04” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
К. Василев

Планове

gr pirdop ukrepen manastir sv todor 5fad8c97cca90

Comments are disabled.