Гр. Пирдоп – крепост Еленско кале 1


Описание и история

Крепост Еленско кале 1 се намира на 5.43 km североизточно по права линия от центъра на град Пирдоп и само на 0.87 km северно от „Еленската базилика“. Крепостта е изградена на десният бряг на Еленска река, на заравнена, скалиста тераса от изключително стръмният южен склон на рида „Чекров камък“, който е част от южните склонове на Стара планина. Терасата е издигната и обградена от всякъде от стръмни и почти отвесни склонове с изключение на северозапад, от където през тясна седловина е бил единственият достъп до обекта. През седловината е издълбан ров за допълнителна защита. Източно от укреплението преминава дълбокият и отвесен в този участък пролом на реката. Укреплението е малко с максимални размери до 30 m. В началото на XX в. крепостните му стени вече са били напълно разрушени и са се забелязвали под формата на насипи по склоновете на рида. Крепостта Еленско кале 1 заедно с съседната крепост „Еленско кале 2“, която се намира на отсрещният ляв бряг на реката са били две укрепления на двубазистна крепост охранявали от север голямо селище заключено между „Еленската базилика“ и манастира „Св. Тодор“.

Местоположение

Надморска височина: 1109 m GPS координати: 42°44’25” С.Ш. и  24°13’06” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
К. Василев

Планове

gr pirdop krepost elensko kale 1 5fad8c9349927

Comments are disabled.