Гр. Опака – крепост Болец


62 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Болец се намира в едноименната местност, на 1.03 km югозападно по права линия от центъра на град Опака. Изградена е в западния край на рида „Болец“. Възвишението е със стръмни и високи склонове от север, запад и юг. Най- достъпна е от изток, откъм билото на масива.

От сателит се вижда заграждение с елипсовидна форма с приблизителни размери 120х140 m. От разположението и формата му може да се предположи, че обекта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 420 m GPS координати: 43°26’00” С.Ш. и 26°09’52” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.