С. Камбурово – крепост


4 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има на 1.75 km североизточно по права линия от центъра на село Камбурово. Изградена е на южния склон на връх „Табията“/“Сърт капусу“. Тук от изток и от запад две суходолия са оформили носообразна височина, която е най- достъпна от север по билото. Твърдината е с крушообразна форма издължена в посока север- юг и насочена с широката страна на юг. Размерите са около 158х94 m. Стената градена от ломени камъни и хоросан, следва естествената извивка на височината. На места е запазена до 1- 1.5 m над терена, но е затревена и покрита с храсти. От северната достъпна страна на разстояние 4-5 m минава втори зид, а пред него вал. По склоновете са разхвърляни камъни от крепостната стена. Крепостта е съществувала в периода IV-VI век. Покрай него в посока север- юг минава античния път „Апиария“- „Туида“.

Местоположение

Надморска височина: 452 m GPS координати: 43°07’02” С.Ш. и 26°21’12” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.