Гр. Куклен – крепост Ваниса/Банище/Баница


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Ваниса/Банище/Баница се намира в местността „Плочата“, на 1 km югозападно по права линия от центъра на град Куклен. Издигната е на възвишение с много добра видимост към Тракийската низина и със сравнително достъпни склонове. В източното, северното и западното подножие на хълма има много извори, включително и минерален извор от където идва и името на крепостта. Укреплението е издигнато на билото на хълма и има правоъгълна форма с размери 120х80 m и площ от 10.8 дка. Крепостните стени се проследяват на терена под формата на разсип висок 0.5-1 m, като само от изток има запазени стени с височина 1.5 m. От разсипите по терена може със сигурност да се забележи една крепостна кула, намираща се в средата на северната стена. Със сигурност по протежението на куртината е имало още доста кули, които обаче не са оцелели до наши дни. Входа към укреплението е бил от най- лесно достъпната, южна страна. Той е бил охраняван от кула, която и сега си личи доста добре на терена, непосредствено западно от него. В южната част на укреплението, чрез вътрешна преградна стена е оформена цитадела с неправилна форма и размери 42х72 m. Част от цитаделата е и главната порта. Пред основната стена, на разстояние между 12 и 26 m е бил издигнат втори крепостен пояс. Той е бил изграден от камъни със спойка от глина и е обикалял крепостта от всички страни. В североизточния край на тази втора стена ясно личат очертанията на две квадратни крепостни кули и разсипа на още една вероятно трета кула. Разстоянията между кулите са приблизително еднакви. Може да се предполага, че втората крепостна стена е имала идентичен вид. Северозападният край на втората стена е унищожена от каменна кариера. На терена се намират останки и от трети крепостен пояс. Следи от него се виждат в ограничени участъци от юг и североизток на обекта. Този пояс е почти напълно унищожен. Във вътрешността на твърдината се намира голямо количество строителна и битова керамика, както и основите на голяма сграда с размери 23х20 m. Крепостта Ваниса е исторически засвидетелствана, като за първи път се споменава в Устава на Бачковския манастир от 1084 г. В него Григорий Бакуриан споменава земите, селищата и крепостите, които подарява на основаната от него света обител. Сред тези дарения е и крепостта Баница. Укреплението е един от опорните пунктове на латинския барон Рене дьо Три, който получава „Филипопол“ и околните крепости при подялбата на победената Византия през 1204 г. Голяма част от поправките в укреплението са именно от този период.

Местоположение

Надморска височина: 452 m GPS координати: 42°01’33 ” С.Ш. и 24°46’51” И.Д.

Източници

Е. Минчев
К. Василев

Снимки

Планове

К.Василев

Comments are disabled.