Гр. Гулянци – крепост в м. “Мокришан”


Описание и история

Антична крепост е имало в местността „Мокришан“, на 4.12 km северно по права линия от центъра на град Гулянци. Крепостта е изградена на леко възвишен терен, незаливан от водите на Дунава. Намира се на 2.57 km северозападно от „Утус“. По всяка вероятност тук е имало някакъв кастел или бург, свързан с охраната на обширната крайбрежна низина от Долнодунавския лимес при устието на река Вит. В. Добруски смята, че тук се е намирал античния „Утус“. В днешно време кастела е изцяло унищожен. През средновековието тук е имало селище от XIV-XV век. Вероятно това е селището, което е документирано от Османската империя под името „Гюлян“- тимар на Никополската крепост. В днешно време терена на крепоста е издълбан с багер на около 2 m дълбочина, като всичките останки заедно с пръста са изнесени с камион и вероятно пресяти. Унищожението е тотално.

Местоположение

Надморска височина: 26 m GPS координати: 43°40’28” С.Ш. и 24°42’41” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.