Гр. Червен бряг – тракийска крепост


Описание и история

Тракийска крепост има на 2.51 km южно по права линия от центъра на град Червен бряг. Изградена е на скалиста тераса с отвесен, скален склон на северозапад, стръмни склонове на североизток и югозапад. Най- достъпна е на югоизток. Обекта е с трапецовидна форма с размери 64х55х48х48 m. Мястото е стратегическо. От твърдината има видимост към долината на река Искър и околните крепости, както и във всички посоки. Всички видими следи от укреплението са почти заличени. От югоизток останките на крепостната стена се проследяват под вал. От другите страни крепостни стени в момента липсват. По всяка вероятност камъните от тях са взети от местното население за стопански постройки. В скалите се забелязват изсичания, чрез които изкуствено е дооформена скалната тераса. 

Местоположение

Надморска височина: 196 m GPS координати: 43°15’32” С.Ш. и 24°04’24” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.