С. Буковлък – крепост в м. “Дрен”


Описание и история

Късноантичната крепост има в местността „Дрен”, на 3.67 km североизточно по права линия от центъра на село Буковлък. На терен от около 40-50 дка, като една част от него е заета от акации, друга от пасбище, а трета- обработваема площ. В терена, залесен с акации, се очертава трасето на крепостната стена. Крепостта е изградена на естествено защитен терен. По всяка вероятност на мястото на днешния път и в миналото е минавал път. Крепостта е служела за негова охрана.

Местоположение

Надморска височина: 237 m GPS координати: 43°27’53” С.Ш. и 24°39’04” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.