С. Душанци – крепост Голямото кале / Св. Георги


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Голямото кале/Св. Георги се намира на едноименното възвишение, на 0.97 km югоизточно по права линия от центъра на село Душанци. Крепостта е издигната на носообразно възвишение на левият бряг на река Тополница, което е ориентирано в посока югоизток- северозапад. Северно от възвишението преминава река Тополница, а от югозапад тече река Куфорита, която е неин ляв приток. От североизток стръмно дере прави достъпът от тази страна невъзможен. Единствено от югоизток, възвишението е било достъпно през тясна седловина. Крепостта е издигната в северозападната част на възвишението, като има неправилна, издължена форма с максимални размери 88х37 m. Още в началото на XX в. крепостните стени са се проследявали под формата на насипи. По същото време местни жители разкопават основите на стара църква- “Св. Георги”, върху която в последствие издигат днешният параклис. При разкопките на църквата е разкопана и портата на укреплението. Тя е разположена на достъпната югоизточна стена и представлява кула- порта, градена от местни, плочести камъни, споени с хоросан. Укреплението е наблюдавало и контролирало важните в древността пътища, които преминават покрай крепостта за Копривщица и Стрелча. Единият от тях, наречен „Драдулов калдаръм“ е използван чак до Освобождението за връзка между гр. Копривщица и Златишкото поле. Този път и до сега се проследява югоизточно от селото, като преминава река Куфорита по запазен и днес едносводов мост. След него, пътя се изкачва по билото на хребета към връх „Климаш“, като преминава точно покрай обекта. От другият път, който е минавал по долината на река Куфарита, в днешно време е доста по- обезличен.

Местоположение

Надморска височина: 810 m GPS координати: 42°41’23” С.Ш. и  24°16’25” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
К. Василев
 

Comments are disabled.