С. Мелница – крепост Версиникия


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градището/Версиникия се намира на едноименното възвишение, на 1.77 km западно по права линия от центъра на село Мелница. Издигната е на куполообразно, самостоятелно възвишение с високи и стръмни склонове. От изток възвишението е ограничено от река Чаир дере, а от север от река Мелнишка. Най- достъпно е от юг, тъй като склона от тая страна е най- полегат. Заема площ от 10 дка. Крепостния зид следва конфигурацията на терена и е почти под насип от югозапад, северозапад и югоизток. Този насип е послужил в по- ново време да бъдат оформени военни окопи. От североизточната страна е запазен фрагмент от зида на 6 m дължина. Крепостната стена от североизток, където хълма е най- стръмен, е широка 0.9 m. Изградена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Формата на крепостта е правоъгълник със заоблени ъгли. По крепостния зид се очертават 3 квадратни кули- вероятно на южния и на западния ъгъл по една, както и на северозападната стена. На югозападната стена до западния ъгъл е входа на твърдината. От юг до него има още една кула, която е полукръгла. Двете кули фланкират единствения вход на укреплението. Крепостта минимум от югозапад и северозапад е имал още една крепостна стена, която се е намирала на около 4 m пред основната. Общите размери са приблизително 142 m в посока североизток- югозапад и 84 m в посока северозапад- югоизток. Обекта доминира над околността. От него има отлична видимост във всички посоки, както и визуална връзка с крепостните съоръжения в околността. Под средновековния пласт личат останките и на късноантичен културен пласт. Вероятно това е средновековната крепост Версиникия, край която през 813 г. българските войски на хан Крум разбиват византийските, начело с императора Михаил I Рангаве. Крепостта също е служила за охрана на пътя „Кабиле“- „Адрианопол“, трасето на който се е намирало на левия бряг на река Тунджа.

Местоположение

Надморска височина: 219 m GPS координати: 42°02’35” С.Ш. и 26°32’42” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. и Ж. Попов, Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978
М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/01/blog-post_13.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.