С. Раздел – крепост Кьоситско кале


Описание и история

Тракийска, антична и средновековна крепост “Кьоситско кале” се намира на 2.61 km североизточно по права линия от центъра на село Раздел. Изградена е на нисък хълм с ниски и леснодостъпни склонове, с изключение на север, североизток и изток, където е ограничено от Лалковска река. Обекта е с квадратен план, квадратни кули и полукръгли бастиони по крепостния зид. Общата му дължина в посока североизток- югозапад е около 90 m. Общата му широчина в посока северозапад- югоизток е 70 m. Зидовете са запазени на височина до 1.5 m, но се проследяват под насип. Широки са 1.6 m. Широчината на стените на кулите е 1.4 m. Входа е широк 3.1 m. Стената е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан. Заемала е площ от около 8 дка. Построена е през римската епоха като е използвана и през късното средновековие XII-XIV век. Във вътрешността, зад крепостната стена се забелязват останките на тракийска такава, широка 2 m. Кули има на западния и южния ъгъл, както на югозападната и югоизточната стени. 

Местоположение

Надморска височина: 210 m GPS координати: 42°05’18” С.Ш. и 26°40’50” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. и Ж. Попов, Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.