С. Лесово – крепост Хасар кая / Саар кая


Описание и история

Тракийска крепост Хасар кая/Саар кая се намира на едноименния връх, на 3.7 km южно по права линия от центъра на село Лесово. Изградена е на естествено укрепено със скални групи възвишение, доминиращо над околния терен. Склоновете макар и ниски, са отвесни или много стръмни от всички страни, с изключение на изток. Формата на обекта е неправилна, продиктувана от конфигурацията на терена. Останки от крепостни стени няма. Керамика не се среща. Грубо само на места преди повече от 100 г. си е личало, къде са минавали основите на крепостната стена. Имала е почти правоъгълна форма с приблизителни размери 54х36 m. От твърдината има много добър изглед на изток и север и изключителен на запад и юг. От нея има пряка, визуална връзка с „Адрианопол“.

Местоположение

Надморска височина: 331 m GPS координати: 41°57’41” С.Ш. и 26°34’35” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.