С. Шипково – крепост на вр. “Ветрилницата”


Описание и история

Тракийска крепост или укрепено тракийско светилище има на връх „Ветрилницата”, на 3.8 km северозападно по права линия от центъра на село Шипково. Крепостта е изградена на конусообразно възвишение, най- достъпно от север. Според доц. д-р. Иван Христов на върха на възвишението има тракийско светилище от IX- VI век пр.н.е., което може и да е вярно. Върха на обекта е проучен археологически. Установен е крепостен зид, изграден от ломени камъни без спойка, ограждащ заравнен участък с елипсовидна форма с размери 13х18 m. Крепостния зид в момента е във вид на насип, широк 8 m.
Това, което не е проучено археологически, е подножието на върха. Според наши наблюдения, на около 80 m от вътрешната крепостна стена, е имало още една защитна линия във вид на вал, опасващ изцяло върха от всички страни- в последствие унищожен от времето като външния вал на връх „Чучул”. Външната защитна линия е имала формата на елипса с приблизителни размери 210х160 m. В момента очертанията на вала се забелязват само от въздуха, като само се проследява трасето му. Евентуално в гористия участък на върха може и да има запазени останки от него, които да могат да се проследят и на място.

Местоположение

Надморска височина: 1184 m GPS координати: 42°53’29″С.Ш. и 24°30’42” И.Д.

Източници

Христов, И. Светилища на траките в централен Хемус. В. Търново, 2007

Comments are disabled.