С. Бръшлен – землено укрепление в м. Чифлишкото


3 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността „Чифлишкото“, на 1.12 km североизточно по права линия от центъра на село Бръшлян. То е част от средновековното, отбранително, землено съоръжение „Малдан“, което се простира от крепостта „Апиария“ до крепостта „Трансмариска“. Обекта е третата твърдина по протежението му след „Апиария“ от запад на изток. Намира се на 2.5 km от второто и на 4.6 km от следващото укрепление, което се намира в землището на село Нова Черна. Северната страна на обекта е долепена до вала. Има формата на четириъгълник с размери 240х140 m и площ 33 дка. Частично прорязване направено в неговия вал показва, че в централната му част е била изградена стена от чимове, което е характерно за крайдунавските укрепления. Датирано е към IX-X век.

Местоположение

Надморска височина: 17 m GPS координати: 44°00’11” С.Ш. и 26°23’23” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.