С. Кошарна – крепост в м. Яз тепе


4 / 100

Описание и история

Енеолитна, антична и късноантична крепост има в местността „Яз тепе“, на 1.88 km североизточно по права линия от центъра на село Кошарна. Изградена е върху селищна могила от енеолита, висока 5 m и широка в основата 90х70 m. Отгоре е плоска като пространството е елипсовидно, с размери 67х32 m, издължено в посока изток- запад. Самата могила е разположена на билото на рид спускащ се от запад на изток. Склоновете му са стръмни. Селището е било укрепено вероятно с ров и вал. През II-III век върху могилата е било изградено укрепление, просъществувало и през късната античност. Крепостните стени са били изградени от ломени камъни споени с хоросан, смесен със счукана тухла. От запад, където склонът е най- къс, е издълбан изкуствен ров. В днешно време теренът е залесен, а във вътрешността се забелязват множество иманярски изкопи. Западно на около 1 km от укреплението, в посока север- юг минава античния път „Апиария“- „Туида“ през прохода „Вратник“/“Демиркапия“. Вероятно твърдината е служила за контрол и наблюдение на пътя.

Местоположение

Надморска височина: 98 m GPS координати: 43°53’21” С.Ш. и 26°19’17” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.