С. Трапоклово – крепост Злото кале


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Злото кале се намира на 5.7 km северозападно по права линия от центъра на село Трапоклово върху билото на Гребенец планина, като обхваща в очертанията си два труднодостъпни върха. Западния връх е по висок от източния. Твърдината е с подчертано издължен, неправилен трапецовиден план с посока изток- запад с дължина от 368 m, ширина варираща от 27 до 76 m и площ около 18 дка. Злото кале има и вътрешно укрепление с площ от 2.4 дка. Разположено на западния по- висок връх. Между двете укрепления има солиден преграден зид. Крепостната стена следва конфигурацията на терена, като обхваща билото, точно преди отвесните скали, които допълнително подсилват отбраната. Западния и южния зид са изградени от добре обработени варовикови и пясъчникови блокове споени обилно с бял хоросан с парчета строителна керамика в него. Съвсем различни по способ на градеж са източния и северния отбранителен зид, както и преградната стена между вътрешното и външното укрепление. Градежа там е от камъни с калова спойка. Зидовете са широки между 3.2 m и 3.6 m и са облицовани с полуобработен местен ломен камък. Запазената част от стените е с височина от 0.6 m. Главната порта на Злото кале е в средата на северния зид, но има и 3 потерни, в североизточната и южната стена и в югозападната ъглова кула. Между вътрешното и външното укрепление е формиран тесен проход между южния край на преградната стена и пропастта при южния защитен сектор. По крепостта се открояват 6 кули за подсилване на отбраната. Три от тях са квадратни и са разположения в северозападния, североизточния и югозападния ъгли на вътрешното укрепление, като те не са се издавали извън лицето на куртината. Една от кулите е с петоъгълна форма и е разположена северно от средата на източния зид. Другите 2 кули са правоъгълни с размери 12х8 m и са фланкирали главния вход на крепостта. Градежът на кулите е еднакъв с градежа на стените около които са разположени. Следи от градежи личат най- вече в централната част на източното (външно ) укрепление. В крепостта са разположени 3 водохранилища изсечени в скалите, като най- голямото от тях има размери от 18х12 m със запазена дълбочина от 5.3 m и е събирало не по- малко от 1000 m3 вода. Другите 2 водохранилища са с по- малки размери, като едното е с променящ се профил, отгоре квадратно а от долу с кръгло с диаметър от 4 m запазена дълбочина от 3.2 m. Главната функция на крепостта е била да контролира околните проходи и пътищата през тях както и да служи за убежище на околните населени места в случай на опасност, благодарение на голямата си площ и огромните водохранилища.

Местоположение

Надморска височина: 832 m GPS координати: 42°41’22” С.Ш. и 26°33’08” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Укрепителна система на Гребенец планина и Марашкия проход през късната античност и българското средновековие. ИМЮБ, том XXIV. Сливен, 2009

Планове

20140929_111123.jpg

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.