С. Желява – крепост Градището


11 / 100

Описание и история

Укрепено селище Градището се намира на самостоятелно възвишение, на 0.77 km североизточно по права линия от центъра на село Желява. Хълмът на който се издига обекта е със стръмни склонове от север и запад и по- полегати от юг, изток и североизток. Селището е най- достъпно от североизток и изток, от където широка седловина го отделя от южните склонове на връх „Умата“. Билото на възвишението е било оградено от крепостна стена, градена от плочести, ломени камъни споени с кал. Тази стена затваря пространство с неправилна крушообразна форма с максимални размери 204х94 m и площ от 13.2 дка. В днешно време обекта е почти напълно унищожен след залесяване на хълма в началото на XX в. За неговата форма и размери се съди основно от конфигурацията на терена, а не от запазени останки. Само от юг има един два участъка където се забелязва градеж на височина от 0.3-0.5 m. На терена няма никакви следи от керамика или от друг археологически материал. Вероятно това се дължи на залесяването с черен бор, който е в състояние за 50 г. да създаде 30-40 cm хумус. Поради тази причина и поради пълното разрушаване на селищната структура не може да се определи, от кой период е било селището. Южно под него, в близост до днешният параклис “Св. Св. Петър и Павел”, е имало неукрепено подградие. Това подградие също не установено от кой период е.

Местоположение

Надморска височина: 798 m GPS координати: 42°45’06” С.Ш. и 23°36’46” И.Д.

Източници

Велков, В. Крепости и пътища. София, 1965
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/vBYmCWUNbytPJL957

Планове

К. Василев

Comments are disabled.