С. Войвода – крепост на вр. Могилата


4 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост има на връх „Курт баба“/“Могилата“/„Войводина могила“, на 1.15 km югоизточно по права линия от центъра на село Войвода. Изградена е на висока могила, която се издига минимум на 102 m над околността. На върха са открити основи на сгради, изградени от дялан камък и червен хоросан. Намерени са архитектурни фрагменти, строителна и битова керамика, римски и византийски монети, и други материали от III-V век. Вероятно на могилата е имало наблюдателен пост, който е разполагал с масивна кула. По ръба на площадката вероятно е имало допълнителна защита от дървена палисада. Обекта е служил за наблюдение и сигнализация от и към близката крепост „Динея“, която се намира на 1 km североизточно от могилата. През средновековието вероятно на върха също е имало наблюдателен пост.

Местоположение

Надморска височина: 412 m GPS координати: 43°27’05” С.Ш. и 27°08’02” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.