С. Нова Бяла река – крепост Манастира


62 / 100

Описание и история

Крепост Манастира се намира в едноименната местност, на 4.546 km южно по права линия от центъра на село Нова Бяла река. Изградена е на възвишение със стръмни склонове от всички страни, с изключение на североизток, където чрез тясна седловина хълмът се свързва с останалата част от масива.

От север, запад и изток той е ограничен от потоци- притоци на река Равна/Гяурдере. Самата тя го ограничава от юг. Манастира е с елипсовидна форма с приблизителни размери 240 m в посока север- юг и 200 m в посока изток- запад.

Местоположение

Надморска височина: 557 m GPS координати: 42°57’34” С.Ш. и 26°43’26” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.