С. Стан – крепост Станата / Стан


7 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Станата/Стан се намира  на 3 km североизточно по права линия от центъра на село Стан. Изградена е на хълм със стръмни и високи склонове от всички страни с изключение на североизток, където чрез седловина възвишението се свързва с останалата част от платото „Стана“. От североизток е издълбан изкуствен ров. Има неправилна, правоъгълна форма издължена в посока югозапад- североизток. Приблизителните размери на обекта са 270х140-150 m. Площта е около 35-37 дка. К. Шкорпил отбелязва 4 кули на североизточната стена и вход в северната част на северозападната стена. Съществувала е през V-XI век. На 950 m източно от твърдината в посока север- юг върви римския път „Дуросторум“ (Силистра)- „Деултум“ (Дебелт).

Местоположение

Надморска височина: 352 m GPS координати: 43°22’09” С.Ш. и 27°16’07” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.